Ski servis

Servis skija

Mašina za obradu skija i bordova, alat za ručnu obradu i tim zaposlenih sa servisnim i sportskim iskustvom čine servis Power Bike-a.


Usluga Cena
Kompletan servis para skija – mali (manja oštećenja klizne površine) 1200 rsd
Kompletan servis para skija – veliki (veća oštećenja klizne površine) 1.500 rsd
Kompletan servis snowboarda 1.1700 rsd
Montaža veza na bušene skije 1.100 rsd
Montaža veza na nebušene skije 1.000 rsd
Montaža veza na skije za nordijsko trčanje (NNN, SNS) 900 rsd
Montaža veza na skije za nordijsko trčanje (NIS) 800 rsd
Montaža veza na snowboard 500 rsd
Podešavanje vezova prema skijašu 200 rsd
Demontaža veza 200 rsd
Podmazivanje klizne površine, maža za alpske skije 500 rsd
Podmazivanje klizne površine, maža za nordijske skije 400 rsd
Podmazivanje klizne površine, maža za snowboard 700 rsd
Oštrenje sa brušenjem kante i mažom 800 rsd
Oštrenje sa brušenjem kante i mažom – snowboard 1.000 rsd
Popravka (zamena) oštećenog dela klizne površine (preko cene kompletnog servisa) 500 rsd
Lepljenje uzdužnih pukotina na side wall-u 400 rsd
Skraćivanje štapova 200 rsd
Kompletan servis sa izradom strukture 1.700 rsd
Izrada strukturne klizne površine na kamenu 500 rsd
Zamena krplje 200 rsd